Yer altı

Yer altı nasıl yazılır?

Yer altı nasıl yazılır? Sorusunun cevabını bu yazımızda vereceğiz. Ayrıca yazımızda yer altı ayrı mı yazılır? Yer altı birleşik mi yazılır? Yeraltı mı yer altı mı? Sorularına da cevap vereceğiz.

Yer altı kelimesi, her ne kadar birleşik yazılıyor gibi gözükse de aslında TDK’ya göre ayrı yazılmaktadır. Türk Dil Kurumunun kabul ettiği yazım şekli, bu kelimenin ayrı yazıldığını belirtmektedir.

Yer altı nasıl yazılır? Sorumuzun cevabına değindikten sonra kelimenin anlamına da bakmak yerinde olacaktır. Bu yazımıza konu olan kelime, farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Bu anlamlardan bir tanesi artık kalıplaşmış olarak gündelik yaşamımıza dahil ettiğimiz kelimelerden birisi olan, hukuk düzeni ile bağdaşmayan yapılanmaları yani mafya oluşumlarını belirten anlamdır. Diğer anlam ise kelimenin teknik ve gerçek anlamıdır. Özellikle Coğrafya derslerinde görebileceğimiz bu kelime, yer tabakasının altını yani yer altını ifade edebilmektedir.

Kısacası yer altı nasıl yazılır? Sorusunun cevabı, bu kelimenin ayrı yazılacağını söylemekle bulunacaktır. Kelime yeraltı şeklinde birleşik olarak değil TDK’ya göre yer altı şeklinde ayrı olarak yazılmalıdır.

Kelimenin doğru yazılışını verdikten sonra sizlere tavsiyemiz, karıştırdığınız kelimelerin yazımlarını sitemizdeki “Doğru Yazılış Ara” bölümünden aratmanız ve kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenerek yazılarınızda profesyonel bir seviyeye ulaşmanız ve Türk Dil Kurumunun kabul ettiği doğru yazımları, hiç kontrol etmeden de doğru yazabilecek seviyeye gelmenizdir.

Ayrıca hiçbir kelime aratmadan yazının altında bulunan “Diğer Doğru Yazımlar” bölümündeki yazı önerilerine tıklayabilir ve o yazıları da okuyabilirsiniz.

Kelimenin Doğru Yazılışı

Yeraltı ✕ [YANLIŞ]

Yer altı ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Yer altı dünyası tehlikeli bir dünyadır. O dünyaya adım attın mı canlı çıkamazsın.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Yurt dışı

Yurt dışı nasıl yazılır TDK

Yurt dışı nasıl yazılır? Sorusu sıkça sorulan yazımlar arasında yer almaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışının karıştırılmasının sebebi kelimenin birleşik mi ayrı mı yazılacağı hususundaki bilgi eksikliğidir. Bu bilgi eksikliği sebebiyle yurt dışı mı yurtdışı mı? Sorusu karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yurt dışı ayrı mı yazılır? Sorusu ve yurt dışı birleşik mi yazılır? Sorusu da karşımıza çıkabilmektedir.

Yurt dışı kelimesi ayrı olarak yazılmaktadır. Ayrı olarak yazıldığı için de kelime yerine kelimeler ifadesini kullanmamız daha doğru olacaktır. TDK’ya göre kelimenin doğru yazılışına da baktığımızda kelimenin kesin olarak yurt dışı şeklinde yazıldığını söyleyebiliriz.

Kısacası kelimenin doğru yazılışı, yurtdışı şeklinde birleşik olarak değil yurt dışı şeklinde ayrı olarak metinlerimizde yer almalıdır.

Kelimenin doğru yazılışını verdikten sonra sizlere tavsiyemiz, karıştırdığınız kelimelerin yazımlarını sitemizdeki “Doğru Yazılış Ara” bölümünden aratmanız ve kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenerek yazılarınızda profesyonel bir seviyeye ulaşmanız ve Türk Dil Kurumunun kabul ettiği doğru yazımları, hiç kontrol etmeden de doğru yazabilecek seviyeye gelmenizdir.

Ayrıca hiçbir kelime aratmadan yazının altında bulunan “Diğer Doğru Yazımlar” bölümündeki yazı önerilerine tıklayabilir ve o yazıları da okuyabilirsiniz.

Kelimenin Doğru Yazılışı

Yurtdışı ✕ [YANLIŞ]

Yurt dışı ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Yurt dışına çıkmadan önce ailene haber vermeyi unutma.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Yurt içi

Yurt içi nasıl yazılır?

Bu yazımızda yurt içi nasıl yazılır? Sorusu üzerinde duracak ve alt başlıklarla birlikte yurt içi kelimesinin ayrı mı birleşik mi yazıldığını öğrenmiş olacağız. Yurt içi kelimesi, sık yapılan yazım hataları arasında bulunana bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu verilerine göre yurt içi kelimesinin doğru yazılışının nasıl olduğunu bilmeyen birçok kişi vardır. Bu yazımızda yurt içi nasıl yazılır? Sorusuna odaklanmamızın en büyük sebebi de yanlış bilinen yazımı akıllardan yok ederek Türk Dil Kurumu yani TDK verilerine göre yurt içi TDK doğru yazılışını sizlere anlatabilmek ve aklınızda yer etmesini sağlayabilmektir.

Yurt içi nasıl yazılır? Sorusuna verilecek cevabımız, aynı zamanda yurt içi yazımı nasıldır? Yurt içi ayrı mı birleşik mi yazılır? Yurt içi yazılışı nasıldır? Sorularına da cevap vermiş olacaktır. Aynı zamanda bir Türkçe Sözlük görevini icra ederek yurt içi kelimesinin anlamını sizlerle paylaşacağız. Ek olarak da yurt içi İngilizce‘de nasıl yazılır, bunu öğreneceğiz.

Kısacası yurt içi kelimesine dair tüm detaylar bu yazımızda yer alacaktır. Yurt içi kelimesinin doğru yazılışını buyurun birlikte öğrenelim. İlk alt başlığımız olan yurt içi nasıl yazılır? Alt başlığımızı, yazımızın genel taslağını vererek tamamlayalım. Şimdi bir sonraki alt başlığımız olan yurt içi yazımı nasıldır? Sorusuna ve cevabına geçebiliriz.

Yurt içi yazımı nasıldır?

Yurt içi yazımı nasıldır? Diye soranlar için vereceğimiz cevap yurt içi kelimesinin tıpkı yurt dışı kelimesinde olduğu gibi ayrı olarak yazılmasıdır. Kelime birleşik olarak yazıldığında TDK Sözlük ve Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük verilerine göre yanlış yazılmış olmaktadır. Aynı zamanda yazım kılavuzunu da kontrol edip imla kılavuzuna da bakarsak yurt içi yazımı nasıldır? Sorumuza verilen cevapların değişmediğini görmüş oluruz.

Yurt içi ayrı mı birleşik mi yazılır?

Yurt içi ayrı mı birleşik mi yazılır? Sorusuna da vereceğimiz cevap, yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi yurt içi nasıl yazılır? Sorusuna verdiğimiz cevapla aynı olacaktır. Yani yurt içi ayrı mı yazılır? Yurt içi birleşik mi yazılır? Diye soranlar varsa, yurt içi kelimesinin ayrı olarak yazılması gerektiğini belirtebiliriz.

Yurt içi yazılışı nasıldır?

Yurt içi yazılışı nasıldır? Sorusuna da vereceğimiz cevap yine yurt içi nasıl yazılır TDK konusuna verdiğimiz cevapla aynı olmaktadır. Yurt içi nasıl yazılır TDK konusuna verdiğimiz cevap, yurtiçi şeklinde birleşik yazılan bir kelime değildir. Yurt içi şeklinde ayrı yazılan bir kelimedir.

Yurt içi nasıl yazılır TDK

Yurt içi nasıl yazılır TDK konulu yazımızın sonlarına gelirken yurt içi nasıl yazılır? Sorusuna tekrar cevap verecek olursak yurt içi kelimesinin doğru yazılışının yurt içi şeklinde olduğunu söyleyebiliriz.

Yurt içi ne demek?

Yurt içi ne demek? Sorusunu da elbet merak edenler vardır. Türk Dil Kurumu Sözlük verilerine göre yurt içi ne demek? Sorusunun cevabı yani yurt içi kelimesinin anlamı, şu şekildedir: “yurt sınırları içinde olan.”

Yurt içi İngilizce’de nasıl yazılır?

Yurt içi İngilizce’de nasıl yazılır? Sorusuna da cevap vermiş olalım. Yurt içi İngilizce yazılışı “domestic” şeklindedir.

Yurt içi kelimesinin doğru yazımı nasıldır?

Sık yapılan yazım yanlışları arasında belirtilen bir sözcük olan yurt içi sözcüğünün doğru yazılışı yani yurt içi kelimesinin doğru yazılışı, yurtiçi şeklinde birleşik olduğunda yanlış, yurt içi şeklinde ayrı yazıldığında doğru olmaktadır.

Yurt içi TDK

Son alt başlığımız olan yurt içi TDK başlığımıza geldiğimizde de yine doğru cevabımız değişmeyecek ve yurt içi nasıl yazılır? Sorusuna verdiğimiz cevapla aynı olacaktır. Yurt içi TDK verilerine göre yurt içi şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır.

Kısacası özetleyecek olursak kelimenin genel olarak yanlış olarak kullanımı yurtiçi şeklindedir. Kelimenin Türk Dil Kurumu verilerine göre doğru yazılışı ise; yurt içi şeklinde olmalıdır. Yani sözcük, ayrı bir şekilde yazıldığında imla kılavuzu, yazım kılavuzu, TDK Türk Dil Kurumu ve TDK Türkçe Sözlüğe göre doğru olmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

yurtiçi ✕ [YANLIŞ]

yurt içi ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Yurt içinde birçok hadise, maalesef ki milletimiz tarafından bilinmiyor. Bu hususta yapılacak olan şey ise, güncel olarak haberleri takip etmek ve yurt içinde ne oluyor ne bitiyor öğrenmektir.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/