Terörist

Terörist nasıl yazılır?

Günlük hayatta çokça kullandığımız ve çokça karşımıza çıkan terörist kelimesi doğru yazımı çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Terörist kelimesi, devlet düzenine karşı ve hukuk düzenine karşı ayaklanma çıkaran, aykırı davranan, örgütlü hareket eden kişileri nitelendirmek için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu verileri ışığında terörist TDK, çoğu zaman birçok kişi tarafından törörist veyahut terorist şeklinde ifade edilmekte ve yazım yanlışı yapılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı terörist şeklindedir.

Kelimenin Doğru Yazılışı

terorist ✕ [YANLIŞ]

törörist ✕ [YANLIŞ]

terörist ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Teröristler, güvenlik güçlerince ansızın yakalanmıştır.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Diğer Doğru Yazımlar

Yorum yapın