Birçok

Birçok nasıl yazılır?

Bu yazımızda, birçok nasıl yazılır? Sorusunun cevabını detaylı bir şekilde verecek ve birçok yazımı hakkında siz değerli okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Birçok nasıl yazılır tdk konulu yazımızı kaleme alırken birçok mu bir çok mu? Birçok birleşik mi yazılır? Birçok ayrı mı yazılır? Gibi soruları da cevaplayacak ve sorumuzu, tüm alternatifleriyle cevaplamış olacağız.

Öncelikle birçok nasıl yazılır? Sorusuna geçmeden, bu kelimenin neden bu kadar çok karıştırıldığını bilmemizde fayda vardır. Kelimenin bu kadar çok kişi tarafından karıştırılması ve yanlış yazılması, tamamen bir sözcüğünün nasıl yazıldığının yanlış bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Bazıları bir kelimesinin doğru yazılışını, “bir kelimesi her zaman birleşik yazılır” tarzında ezberlerken bazıları “bir kelimesi her zaman ayrı yazılır” şeklinde bu kalıbı ezberlemekte veya öğrenmektedir.

Ancak birçok nasıl yazılır? Başlıklı yazımızda da göreceğimiz gibi, yukarıda belirttiğimiz doğru bilinen yanlışlar boşa çıkacaktır. Çünkü bir kelimesi ne her zaman birleşik yazılır ne de her zaman ayrı yazılır. Burada önemli olan nokta bir kelimesinin genel olarak birleşik yazıldığının ancak bazı durumlarda ayrı yazıldığının yani belirli istisnalara sahip olduğunun bilinmesidir. Eğer bu bilgiye sahip olunursa bir kelimesiyle yazılan tüm yazımlar doğru bir şekilde algılanacak ve uygulanacaktır.

Birçok mu bir çok mu? Sorusunun temelinde de yukarıda belirttiğimiz yanlış yatmaktadır. Yine aynı şekilde birçok yazımı hakkında olan birçok ayrı mı yazılır? Birçok birleşik mi yazılır? Birçok nasıl yazılır TDK gibi sorular da belirttiğimiz yanlış temelden kaynaklanmaktadır.

Birçok doğru yazılışı nasıldır?

Türk Dil Kurumu verilerine göre birçok kelimesinin doğru yazılışı birçok şeklinde yani birleşik olarak yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu verileriyle birlikte imla kılavuzu verileri de kontrol edilerek, sık yapılan yazım yanlışları kapsamında değerlendirilen birçok kelimesinin doğru yazılışına ulaşılmıştır.

Birçok mu bir çok mu?

Birçok mu bir çok mu? Sorusunun cevabı da yukarıda belirttiğimiz gibi TDK‘ya göre birçok şeklinde birleşik olmalıdır.

Birçok ayrı mı yazılır?

Birçok ayrı mı yazılır? Diye soranlara vereceğimiz cevap da yukarıda belirttiğimiz gibi birçok şeklinde yani kelimenin ayrı yazılışı değil birleşik yazılışı olacaktır.

Birçok birleşik mi yazılır?

Birçok birleşik mi yazılır? Diye soranların da bilmesi gerekir ki birçok yazımı, bir çok şeklinde olmamalı ve Türk Dil Kurumu verilerine göre birçok şeklinde yazılmalıdır.

Birçok TDK

Birçok TDK sözlüklerine göre birleşik yazılmaktadır. Birçok nasıl yazılır? Sorusunun cevabı da haliyle bir çok şeklinde olmamakta ve birçok şeklinde olmaktadır.

Kısacası kelime, yazım yanlışları da göz önünde bulundurulduğunda karıştırılan sözcükler arasında olup birçok doğru yazılışı, bir çok değil birçok şeklindedir.

 

Kelimenin Doğru Yazılışı

bir çok ✕ [YANLIŞ]

birçok ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Birçok insan hayatta başarılı olamayacaklarını düşünür ancak bu aslında yanlış bir düşüncedir çünkü hayattaki başarı, çalışmanın kuvvetiyle paraleldir.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Birtakım

Birtakım nasıl yazılır?

Bu yazımızda birtakım nasıl yazılır? Sorusunu cevaplayacağız. Birtakım yazılışını siz değerli okuyucularımıza verirken aynı zamanda birtakım yazımı nasıldır? Birtakım mı bir takım mı? Birtakım ne demek? Birtakım İngilizce nasıl yazılır? Sorularını da cevaplayarak kelimenin tüm detaylarını sizinle paylaşmış olacağız.

Öncelikle bu kelimenin Türk Dil Kurumu verilerine göre sık yapılan yazım yanlışları kategorisinde değerlendirildiğini belirtmemizde fayda vardır. Sık karıştırılan birtakım yazımının bu denli çok karıştırılmasının sebebi, kelimenin belli durumlarda birleşik belli durumlarda ayrı yazılmasıdır.

Birtakım doğru yazılışını arayan herkes bu nedenle bu kelimenin doğru cevabının tek olduğunu zannedip hemen sayfadan çıkmaktadır. Ancak kelimenin iki farklı durumda iki farklı yazılışı vardır. Bir takım ayrı mı yazılır? Ve Birtakım birleşik mi yazılır? Sorularının cevaplarını her iki duruma göre değerlendirip, sizlere küçük bir taktik vererek birtakım nasıl yazılır TDK konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız.

Yazıyı bitirdikten sonra artık birtakım nasıl yazılır? Sorusuna dair kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacaktır. Yazımızda kaynak olarak Türk Dil Kurumu, TDK Türkçe Sözlük, yazım kılavuzu ve imla kılavuzunu kullandığımız için öğrendiğiniz bilgilerin kesin olarak doğru olduğundan şüpheniz olmasın.

Birtakım mı bir takım mı?

Gelelim asıl sorumuz olan birtakım mı bir takım mı? Sorusuna. Öncelikle bunu iki farklı durumda değerlendirerek cevaplamamız gerekmektedir. Burada kullanacağımız joker ise “bazı” kelimesidir. Birtakım kelimesinin kullanıldığı yerlerde kelimenin yerine “bazı” kelimesini getirdiğimizde eğer anlamlı bir bütün oluyorsa birtakım yazımı, birleşik olarak yazılmaktadır.

Ancak eğer birtakım sözcüğünün yerine “bazı” kelimesini getirdiğimizde cümlenin anlam bütünlüğü bozuluyorsa orada kullanacağımız bir takım TDK sözcüğünün ayrı olarak yazılması gerekmektedir.

Birtakım ayrı mı birleşik mi yazılır?

Birtakım kelimesinin ayrı olarak yazıldığı durumlarda “bazı” kelimesi, birtakım kelimesinin yerine getirildiğinde ortaya anlamsız bir cümlenin çıkması gerekmektedir.

Örneğin;

Bu hafta sonu bir takım kurup maç yapalım diyorum. Ne dersiniz?
Bu hafta sonu bazı kurup maç yapalım diyorum. Ne dersiniz?

Gördüğümüz üzere bir takım kelimesinin yerine “bazı” sözcüğünü koyduğumuzda, ortaya anlamsız bir bütün çıkmaktadır. Anlamsız bir bütün çıkıyorsa oradaki birtakım yazımı ve birtakım kelimesinin doğru yazılışı ayrı olarak bir takım şeklinde yazılmalıdır.

Birtakım kelimesinin birleşik olarak yazıldığı durumlarda “bazı” kelimesi, birtakım sözcüğünün yerine getirildiğinde ortaya anlamlı bir cümlenin çıkması gerekmektedir.

Örneğin;

Birtakım adamlar arkamdan atıp tutuyorlarmış.
Bazı adamlar arkamdan atıp tutuyormuş.

Birtakım problemler sebebiyle aramıza kara kedi girdi.
Bazı problemler sebebiyle aramıza kara kedi girdi.

Gördüğümüz üzere birtakım yazımı, bu cümlelerde doğru olarak yazılmış yani birleşik olarak yazılmıştır. Çünkü kelimenin yerine “bazı” kelimesini getirdiğimizde ortaya anlamlı bir bütün çıkmıştır. Eğer anlamlı bir bütün çıkıyorsa birtakım nasıl yazılır? Sorusunun cevabı birtakım şeklinde birleşik olmaktadır.

Birtakım ne demek?

Birtakım ne demek? Ya da birtakım anlamı nedir? Sorularının da cevabı Türkçe Sözlük‘te şu şekilde verilmektedir: “bir bölüm, bir bölük, kimi.” Birtakım eş anlamlısının da “bazı” kelimesi olduğu belirtilmektedir.

Birtakım İngilizce’de nasıl yazılır?

Birtakım İngilizce yazılışı “some” “several” kelimeleriyle ifade edilmektedir. Duruma göre her iki kelime de kullanılabilmektedir.

Birtakım nasıl yazılır TDK

Son alt başlığımız olan birtakım nasıl yazılır TDK ya da bir takım nasıl yazılır TDK başlığını da yazımızı özetlemek amacıyla kullanalım. Birtakım nasıl yazılır TDK konusunu merak edenler için bu alt başlığa bakmaları yeterli olacaktır.

Birtakım yazımı ve birtakım doğru yazılışı, birtakım nasıl yazılır? Sorusunun cevabını verirken verilmiştir. Birtakım da bir takım da doğrudur. Her iki yazılış da doğrudur ancak Türk Dil Kurumu verileri ışığında kullanıldıkları yerler, kelimenin yazılış şeklini belirlemektedir. Bunun için tekrardan yukarıdaki alt başlığımıza bir takım mı birtakım mı? Birtakım ayrı mı yazılır birleşik mi? Kısmına bakmanız gerekmektedir.

Kelimenin Doğru Yazılışı

birtakım ✓ [DOĞRU] (“bazı” kelimesini karşılarsa)

bir takım ✓ [DOĞRU] (“bazı” kelimesini karşılamazsa)

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Birtakım adamlar gelip gelip seni soruyorlar. Tiplerini hiç beğenmedim. Sen ne haltlar karıştırıyorsun? Tefeciden borç mu aldın?

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Şarj

Şarj nasıl yazılır?

Bu yazımızda şarj kelimesinin yazılışı üzerinde duracak ve şarj nasıl yazılır? Şarj mı şarz mı? Sorularını cevaplayacağız. Hayatımızın neredeyse her saniyesinde kullanabileceğimiz kelimelerden birisi olan bu kelime, telefonların insan hayatındaki nüfuzlarını arttırmasıyla birlikte çok daha kullanışlı olmuş ve çok daha önemli bir konuma yerleşmiştir. Şarj kelimesi nasıl yazılır? Sorusu, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı çok mühim bir sorudur. Bu mühim soruya en detaylı bir şekilde cevap vererek şarj mı şarz mı ikilemine bir son verecek ve sizleri Türk Dil Kurumu verileriyle birlikte doğru bilgiye ulaştırmış olacağız.

Kelimenin ne demek olduğunu merak edenlerin sorduğu sorulardan birisi olan şarj ne demek? Sorusuna da kısa bir şekilde değinirsek bizce çok güzel olacaktır. Şarj, bataryaların enerjisini ifade eden bir kelimedir. Bataryaların yeterli enerjisi bulunmadığında “şarj bitmiş” şeklinde hayıflanırız. Yani kelime aslında genel anlamıyla teknolojik cihazlara yönelik bir kelimedir. Şarj tdk verilerine göre ve imla kılavuzu verilerine göre şarz şeklinde kullanılmamalıdır. Çünkü kelimenin doğrusu şarj şeklindedir.

Şarj nasıl yazılır? Sorusuna yukarıda da detaylı bir şekilde cevap verdik ancak bu sözcüğün doğru yazılışı yani şarj kelimesinin doğru yazılışının akıllarda kalabilmesi için yazımızda sözcüğün doğru yazılışını aşağıdaki kısımda renklendirdik ve kelimeyi cümle içerisinde kullanmaya çalıştık.

Şarj mı şarz mı?

Şarj mı şarz mı? Sorusuna da son bir kez değinecek olursak elime, şarz şeklinde yazıldığında yanlış ve şarj şeklinde yazıldığında doğru olmaktadır. Ancak bazı siteler şaka gereği şarj mı şarz mı khk başlıklı yazılar yazmış ve insanlarımızdan bazıları da bu şakayı yemiştir.

Kısacası kelimemiz şarz değil şarj şeklinde olmalıdır. Kelimenin doğru yazılışı TDK verilerine göre de şarj şeklindedir.

Kelimenin Doğru Yazılışı

şarz ✕ [YANLIŞ]

şarj ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Telefonu şarj etmeden dışarıya çıkmak istemiyorum. Şarj kelimesi de ne acayip kelimeymiş arkadaş! Şarj kelimesi değişti diyenler de dolu ama yine de değişmediğini düşünüyorum. Her neyse sonuç olarak benim telefonun şarjı çabucak bitiyor. Ne yapsam ne etsem diye düşünürken aklıma da şarj mı şarz mı Cem Yılmaz esprisi geldi. Aman neyse iyice kafam karıştı. Şarj ne demek diye de soracaktım da vazgeçtim. Kelimenin anlamı neyse ne. Önemli olan telefonu şarj etmeden dışarı çıkmamam.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Birgün

Birgün nasıl yazılır?

Birgün nasıl yazılır? Sorusuyla birlikte sorulmakta olan birgün mü bir gün mü? İkilemi, bu yazının verdiği cevaplarla birlikte son bulmuş olacak. Birgün nasıl yazılır? Sorusunu soran herkesin karıştırdığı nokta, “bir” kelimesinin yazımı hakkında bilinen bilgi ile alakalıdır.

“Bir” kelimesinin yazımı, yanlış bilinmekte ve bu kelimenin her zaman birleşik olarak yazıldığı zannedilmektedir. Ancak bu durum zannedildiği gibi değildir.

“Bir” kelimesi genel olarak birleşik yazılırken bazı durumlarda ayrı yazılmaktadır. Birgün nasıl yazılır? Sorusu da bu ikilemin ortaya çıkartmış olduğu bir sorundur. Birgün mü bir gün mü? şeklindeki sorunun cevabı ‘bir gün‘ şeklinde olacaktır.

Genellikle “birgün” şeklinde yanlış yazılmakta olan kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurumuna(TDK)’ya göre “bir gün” şeklindedir.

Kelimenin doğru yazılışını verdikten sonra sizlere tavsiyemiz, karıştırdığınız kelimelerin yazımlarını sitemizdeki “Doğru Yazılış Ara” bölümünden aratmanız ve kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenerek yazılarınızda profesyonel bir seviyeye ulaşmanız ve Türk Dil Kurumunun kabul ettiği doğru yazımları, hiç kontrol etmeden de doğru yazabilecek seviyeye gelmenizdir.

Ayrıca hiçbir kelime aratmadan yazının altında bulunan “Diğer Doğru Yazımlar” bölümündeki yazı önerilerine tıklayabilir ve o yazıları da okuyabilirsiniz.

Kelimenin Doğru Yazılışı

birgün ✕ [YANLIŞ]

bir gün ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Bir gün bütün bu acılar bitecek. Ve o gün dönüp arkana bile bakmayacaksın.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Portmanto

Portmanto nasıl yazılır?

Portmanto nasıl yazılır? Sorusu, bu yazımızın ana konusu olacaktır. Genel olarak formanto ile karıştırılan bu sözcüğü, detaylandırmak istememizin en büyük sebebi Türk Dil Kurumu verilerine göre sık yapılan yazım yanlışları arasında yer almasıdır. Böyle önemli bir konumda yer alan portmanto kelimesinin doğru yazılışı, bu sebeple yazımıza konu olmuş ve imla kılavuzu kontrollerinden geçirilerek portmanto nasıl yazılır? Sorusuna cevap verilmiştir.

Portmanto mu fortmanto mu? Sorusunun cevabına da bu yazımızda, yukarıda belirtmiş olduğumuz sebepler kapsamında cevap verecek ve formanto mu portmanto mu? İkilemine son vermiş olacağız. Portmanto tdk verilerine göre sık yapılan yazım yanlışları arasında bulunmakta ve Türk Dil Kurumu tarafından karıştırılan sözcükler arasında belirtilmektedir.

Portmanto nasıl yazılır? Başlıklı yazımıza geçmeden önce yazımıza giriş yapmak amacıyla yazımızın genel taslağını vermiş durumdayız. Böylece anlamış olmalıyız ki bu yazıda sadece portmanto nasıl yazılır tdk? Sorusuna cevap verilmeyecek, aynı zamanda portmanto doğru yazılışı nasıldır? Formanto nasıl yazılır? Portmanto mu formanto mu? Portmanto yazımı tdk başlıklarına da cevap verilecektir.

Portmanto nedir?

Portmanto nedir? Sorusuna da cevap vermek yine önemli olacaktır. Çünkü bir kelimenin doğru yazılışını veya yazımını öğrenirken aynı zamanda o kelimenin anlamını da öğrenmemiz gerekmektedir. Portmanto kelimesinin anlamı TDK‘ya göre şu şekildedir: “evlerde vb. palto, manto, şapka gibi şeyler asılan, bir bölümü aynalı askı aracı.” Yani anlaşılacağı üzere portmanto ne demek? Sorusunun cevabı aynalı askı aracı şeklinde olmalıdır.

Portmanto doğru yazılışı nasıldır?

Portmanto doğru yazılışı nasıldır? Diye soranlara cevap olarak kelimenin fortmanto şeklinde değil portmanto şeklinde yazıldığını söyleyebiliriz. Yani portmanto tdk, formanto sözcüğü ile ifade edilirse bu TDK ve imla kılavuzu verilerine göre hatalı olacaktır. Portmanto doğru yazılışı tdk, fortmanto olmamalı ve portmanto olarak bilinmelidir.

Formanto mu portmanto mu?

Formanto mu portmanto mu? Sorusunu cevaplayarak yazımızı sonlandırmış olalım. Portmanto mu formanto mu tdk? Sorusunun cevabı, formanto değil portmanto şeklindedir.

Kısacası kelimenin yazım yanlışları arasında belirtilen yanlış kullanımı fortmanto, yazım yanlışları arasında belirtilmeyen doğru yazılışı ise portmanto olarak bilinmektedir.

Yazımızda kullandığımız kaynaklar Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük ve imla kılavuzudur.

Kelimenin Doğru Yazılışı

formanto ✕ [YANLIŞ]

portmanto ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Murat kardeşim, güzel kardeşim, canım kardeşim, sevdiğim kardeşim… Senden bir şey rica etsem olur mu? Olur, olur merak etme. Rica edeceğim şey, öyle ahım şahım bir şey değil. Yapmanı istediğim şey, portmantodaki ceketimi alıp buraya getirmen. Hadi, koş getir bakalım!

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/