Bir nevi

Bir nevi nasıl yazılır?

Bir nevi kelimesi bir çeşit anlamını karşılamakla birlikte bu sözcüğün ayrı mı birleşik mi yazılacağı hususunda karışıklık yaşanmaktadır. Türk Dil Kurumu verileri incelendiğinde kelimenin net bir şekilde ayrı olarak yani bir nevi şeklinde yazıldığı anlaşılmaktadır. Kelime birnevi şeklinde birleşik yazıldığında ise TDK uyarınca yazım hatası yapılmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

birnevi ✕ [YANLIŞ]

bir nevi ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Bu taş bir nevi elmas gibidir. Parlar, parıldar, göz kamaştırır.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Traverten

Traverten nasıl yazılır?

Traverten kelimesini muhtemelen ülkemizin doğal güzelliği olan Pamukkale Travertenleri ile duymuşsunuzdur. Bu kelime çoğu kişi tarafından traverter şeklinde yazılmakta ve Türk Dil Kurumuna göre yazım yanlışı yapılmaktadır. Traverten TDK verileri uyarınca traverten şeklinde yazılmalıdır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

traverter ✕ [YANLIŞ]

traverten ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Pamukkale Travertenlerini görmeyi o kadar çok istiyorum ki…

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Anlamlandırma

Anlamlandırma nasıl yazılır?

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız anlamlandırma kelimesi, birçok kişi tarafından karıştırılmakta ve anlandırma veya anlamdırma şeklinde yazılarak TDK verileri uyarınca yazım hatası yapılmaktadır. Gerek dil bilgisi kuralları gerek Türk Dil Kurumu sözlüğü dikkate alındığında kelimenin doğru yazılışı anlamlandırma şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

anlandırma ✕ [YANLIŞ]

anlamdırma ✕ [YANLIŞ]

anlamlandırma ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Anlamlandıramadığım o kadar çok olay var ki herhalde anlatsam roman olur!

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Çizelge

Çizelge nasıl yazılır?

Çizelge doğru yazımı, birçok kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu sitesine bakıldığında çizelge TDK uyarınca çizelge şeklinde yazılmaktadır. Bölümlere ayrılmış kağıt, cetvel vb. gibi birçok anlamı ifade etmek için kullanılan bu sözcük, çoğu zaman cizelge şeklinde yazılmakta ve dil bilgisi kuralları ışığında yazım yanlışı yapılmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

cizelge ✕ [YANLIŞ]

çizelge ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Excel’de hazırladığın çizelgeyi, 1 saat içerisinde masamda görmek istiyorum.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Hanımanne

Hanımanne nasıl yazılır?

Hanımanne kelimesi ihtiyar, yaşlı kadınlara seslenmek için kullanılan bir sözcük olup Türk Dil Kurumu verileri kapsamında hanımanne şeklinde yazılmalıdır. Kelimeyi birçok kişi hanım anne şeklinde ayrı yazmakta ve yazım yanlışı yapmaktadır. Hanımanne TDK birleşik yazıldığında doğru yazıma ulaşılmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

hanım anne ✕ [YANLIŞ]

hanımanne ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Hanımanne diye sesleniyorlar bana. Ama ne o kadar yaşlı, ne de o kadar kırışık yüzüm.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/