Tabii ki

Tabii ki nasıl yazılır?

Bu yazımızda tabiki nasıl yazılır? Sorusunu inceleyecek ve tabiki TDK konu başlığı altında tabiki mi tabi ki mi tabiiki mi tabii ki mi? İkilemine bir son vermeye çalışacağız. Tabiki nasıl yazılır? Sorusuna cevap verirken aynı zamanda tabii ki nasıl yazılır? Sorusuna da cevap vereceğiz. Öncelikle belirtmek gerekir ki tabiki yazımı, birçok kişi tarafından karıştırılan sözcükler arasında yer almaktadır. Tabiki doğru yazılışı nasıl olduğunu bilmeyen birçok kişi mevcuttur. Bu nedenle bu yazıyı yazmaya karar verdik ve tabii ki nasıl yazılır? Sorusuna cevap aramak istedik.

Türk Dil Kurumu yani kısaltmasıyla TDK verilerine göre sık yapılan yazım hataları arasında bulunan tabii ki kelimesi, tabiki nasıl yazılır TDK kelimesiyle, Google tarafından en çok aranan kelimeler arasında yer almıştır. Bu kelimenin bu kadar çok kişi tarafından karıştırılmasındaki en büyük sebep ise, ki bağlacının yazılışının bilinmemesidir. Sebepler arasında sadece bu da bulunmamaktadır. Bildiğimiz üzere ki bağlacı her zaman ayrı ya da her zaman bitişik yazılır diye bir kaide yoktur. Ki bağlacının da kalıplaşmış olarak belirli istisnaları bulunmaktadır.

Bulunma halini ifade eden ki edatı birleşik yazılırken, bağlaç olan ki ayrı yazılır. Ancak ki’nin yazılışı bilinirken aynı zamanda ki’nin yazılışının istisna hallerini de bilmek gerekir. Örneğin tabii ki kelimesi artık kalıplaşmış bir ifadedir. Yani edat olmasına bağlaç olmasına bakılmaksızın tabii ki kelimesi ayrı yazılmalıdır. Tabii ki TDK‘ya göre de ayrı olarak yazılmaktadır. Yani kelimenin ayrı yazıldığı, kesin ve net bir gerçektir.

Tabiki mi tabi ki mi tabiiki mi tabii ki mi?

Gelelim asıl sorumuz olan, tabiki mi tabi ki mi tabiiki mi tabii ki mi? Sorularına. Tabiki ayrı mı yazılır? Tabiki bitişik mi yazılır? Sorularını soran kişilerin sayısı azımsanmayacak derecede çok olduğundan bu ikileme ya da soru özelinde bu dörtleme artık bir son vermek gerekmektedir. Tabiki yazımının ne olduğunu belirtmek, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına hakimiyet açılarından büyük fayda sağlayacaktır.

Tabiki kelimesi tabii ki şeklinde yazıldığında doğru olmaktadır. Yani soru özelinde değerlendirecek olursa tabiki doğru yazılışı, dördüncü seçenekte yerini almaktadır. Tabii ki yazımı artık sizlerin de bilebileceği üzere tabii ki şeklinde olmalıdır. Türk Dil Kurumu ve TDK Türkçe Sözlük verilerine göre kelimenin yanlış yazılışları, tabiki, tabi ki, tabiiki şeklinde ifade edilmektedir. Tabii ki kelimesinin doğru yazılışı ise, tabii ki şeklinde olmalıdır.

Tabiki ayrı mı birleşik mi yazılır?

Tabiki ayrı mı bitişik mi yazılır? Ya da diğer bir deyişle tabiiki ayrı mı birleşik mi yazılır? Şeklinde de bu soruyu ifade edebiliriz. Tabii ki kelimesi, bu cümlenin başında da kullandığımız üzere ayrı yazılmalı ve iki “i” harfinden oluşturularak yazılmalıdır. Tabii ki nasıl yazılır? Sorumuzun da cevabı haliyle bu bilgiler ışığında verilmeli ve doğru cevabımız, tabii ki şeklinde olmalıdır.

Tabii ki ne demek?

Tabii ki ne demek? Diye soracak olursak TDK Türkçe Sözlük‘teki tabii ki anlamı şu şekildedir: “Elbette, doğal olarak, işin gereği olarak”

Tabii ki İngilizce’de nasıl yazılır?

Tabii ki kelimesinin İngilizce anlamına ya da diğer bir deyişle tabii ki İngilizce yazılışına değinecek olursak tabii ki İngilizce şu şekilde yazılmaktadır: “sure, for sure”

Tabiki nasıl yazılır TDK

Tabiki nasıl yazılır TDK alt başlığımıza yani tabii ki nasıl yazılır TDK alt başlığımıza gelecek olursak tabii ki yazılışı ve tabiki yazımı hakkında artık bilgi sahibi olduğumuzu açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Tabii ki nasıl yazılır? Sorusuna vereceğimiz cevap, tabii ki şeklindedir. Birçok alt başlıktan oluşan bu yazımızı okuduktan sonra artık tabii ki nasıl yazılır? Diye sorulduğunda ya da sınavlarda karşınıza bu kelimenin doğru yazılışına ilişkin herhangi bir şey çıktığında doğru cevabı biliyor olacaksınız.

Kısacası tüm yazımızı özetleyecek olursak, tabii ki yazımı, tabiki, tabi ki, tabiiki şeklinde yazıldığında yanlış, tabii ki şeklinde yazıldığında doğru olmaktadır.

Eğer merak ettiğiniz yazımlar varsa, mutlaka aşağıdaki linklere tıklayın ve aradığınız doğru yazımı hemen bulun!

Kelimenin Doğru Yazılışı

tabiki ✕ [YANLIŞ]

tabiiki ✕ [YANLIŞ]

tabi ki ✕ [YANLIŞ]

tabii ki ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Tabii ki seninle her yola varım. Bunu bana sormanın bir anlamı var mı? Biz senle yıllar boyunca birlikte mücadele etmedik mi?

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Diğer Doğru Yazımlar

Yorum yapın