Supap

Supap nasıl yazılır?

Akışkan bir maddenin geçiş aşamasını ayarlamaya yarayan kapak anlamına gelen supap kelimesi, birçok kişi tarafından yanlış söylenmekte ve yanlış yazılmaktadır. Supap TDK uyarınca supap şeklinde yazılmalıdır. Kelime sibop, sibob, subap, supab şeklinde yazıldığında Türk Dil Kurumunca büyük bir yazım hatası yapılmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

sibop ✕ [YANLIŞ]

sibob ✕ [YANLIŞ]

subap ✕ [YANLIŞ]

supab ✕ [YANLIŞ]

supap ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Kenarda kalan supapları buraya getirmesini söyledi. Ancak o başına buyruk birisi olduğu için onun sözlerini dinlemedi.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Süveyş Kanalı

Süveyş Kanalı nasıl yazılır?

Süveyş Kanalı nasıl yazılır? Sorusuna bu yazımızda cevap verecek ve kelimenin büyük harfle mi küçük harfle mi yazıldığını belirteceğiz. Süveyş Kanalı kelimesini genel olarak tarih derslerinde ve gündelik hayatta duymaktayız. Stratejik öneme sahip olan bu kanalın nasıl yazıldığını Türk Dil Kurumu verileri ışığında cevaplayalım.

Süveyş Kanalı nasıl yazılır? Sorusunu cevaplarken önceki birçok yazımızda da değindiğimiz gibi bir yazım kuralına bakmamız gerekmektedir. Yer adlarından sonra gelen ikinci kelime eğer boğaz, kanal, deniz, göl, dağ gibi isimlerse büyük harfle yazılmaktadır. Yani Süveyş Kanalı mı Süveyş kanalı mı? Sorusunun cevabı da bu yazım kuralı ışığında Süveyş Kanalı şeklinde olmaktadır.

Kısaca cevabımızı verdikten sonra diğer alt başlığımıza geçerek Süveyş Kanalı doğru yazımı hakkında daha detaylı bilgi edinelim.

Süveyş Kanalı mı Süveyş kanalı mı?

Süveyş Kanalı mı Süveyş kanalı mı? Sorusunu TDK verilerine göre cevaplamadan önce bu sorunun da Süveyş Kanalı nasıl yazılır? Sorusuyla aynı kapıya çıktığını söylememiz gerekmektedir. Yani yazımızın konusunu belirleyen sorunun cevabıyla bu sorunun cevabı aynı olacaktır.

Süveyş Kanalı nasıl yazılır TDK konusu oldukça önemli bir konudur ve cevabı da Süveyş Kanalı şeklinde olmalıdır. Bu durumun nedenini yukarıda da belirttiğimiz yazım kuralı belirlemektedir.

Süveyş Kanalı nasıl yazılır TDK

Süveyş Kanalı nasıl yazılır TDK alt başlığıyla yazımızı toparlayacak olursak Süveyş Kanalı doğru yazılışı, süveyş kanalı ya da Süveyş kanalı şeklinde olmamalıdır. Süveyş Kanalı nasıl yazılır? Sorusunun cevabı, Süveyş Kanalı şeklinde her baş harfi büyük harflerle yazılmış şekilde olmalıdır.

Türk Dil Kurumu ve yazım kılavuzu çerçevesinde Süveyş Kanalı yazımı, yukarıda da belirttiğimiz şekilde olmalıdır. Bu yazımızda Türk Dil Kurumu, TDK Türkçe Sözlük, imla kılavuzu, yazım kılavuzu ve yazım kuralları kaynak olarak kullanılmıştır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

Süveyş kanalı ✕ [YANLIŞ]

Süveyş Kanalı ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Süveyş Kanalı, stratejik konumu çok önemli olan bir kanaldır. Mısır topraklarında bulunmaktadır.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/