Mademki

Mademki nasıl yazılır?

Mademki nasıl yazılır? Sorusu birçok kişi tarafından cevabı merak edilen yazımlar arasında yerini almaktadır. Türk Dil Kurumu verilerine göre mademki yazılışı, sık karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu nedenle mademki TDK konulu bu yazımızı yazmaya karar vererek mademki doğru yazılışı hakkında detaylı bilgiler vermeyi amaçladık.

Öncelikle belirtmek gerekir ki madem ki ayrı mı yazılır birleşik mi? Sorusundaki ikilem ki’nin yazımı hakkında doğru bilinen yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Bilmeliyiz ki bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır, edat olan ya da ismin halleri kapsamında değerlendirilebilecek ki ise her zaman birleşik yazılmaktadır.

Mademki yazımı hususunda değinilecek nokta ise buradaki ki’nin artık kalıplaşmış bir ismi ifade etmesidir. Yani mademki nasıl yazılır? Sorusunu soranlara vereceğimiz cevap mademki TDK konulu bu yazımızda, mademki şeklinde birleşik olmalıdır.

Mademki mi madem ki mi?

Mademki mi madem ki mi? Sorusunu soranlara da vereceğimiz cevap haliyle Türk Dil Kurumu verileri ışığında mademki şeklinde olacaktır. Yani mademki yazılışı, madem ki şeklinde ayrı olmamalı ve TDK verileri ışığında mademki şeklinde birleşik olmalıdır.

Mademki ayrı mı birleşik mi yazılır?

Mademki ayrı mı yazılır bitişik mi? Sorusuna da değinecek olursak mademki yazımı TDK hakkında yukarıda da belirttiğimiz üzere kelimenin birleşik olarak yazılması gerektiğini Türk Dil Kurumu verileri ışığında net bir şekilde söyleyebiliriz.

Mademki ne demek?

Mademki ne demek? Ya da mademki kelime anlamı nedir? Diye soracak olursak mademki kelimesinin anlamı şu şekildedir: “değil mi ki, –diği için, –diğine göre gibi neden gösterir bir anlamda, başına getirildiği cümleyi daha sonrakine bağlar.”

Mademki İngilizce’de nasıl yazılır?

Mademki İngilizce nasıl yazılır? Sorusuna da kısa bir cevap verecek olursak cevabımız şu şekilde olacaktır: “at that, inasmuch as”

Mademki nasıl yazılır TDK

Madem ki nasıl yazılır? Sorusuna en detaylı bir şekilde cevap vermeye çalıştık. Mademki nasıl yazılır TDK konusu veya yanlış yazımıyla madem ki nasıl yazılır TDK konusu epey karıştırılan sözcükler arasındadır. TDK Türkçe Sözlük verilerine göre de yazım kılavuzu ve imla kılavuzu verilerine göre de mademki yazımı, sık karıştırılan kelimeler arasında yerini almaktadır.

Mademki nasıl yazılır? Sorusuna vereceğimiz cevap mademki doğru yazılışı nasıldır? Sorusuna vereceğimiz cevap ve mademki ayrı mı birleşik mi? Sorusuna vereceğimiz cevap, madem ki şeklinde olduğunda yanlış, mademki şeklinde bitişik olduğunda doğru olmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

madem ki ✕ [YANLIŞ]

mademki ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Mademki bunu yapma diyorsun, o zaman al kendin yap! Yap da görelim!

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Diğer Doğru Yazımlar

Yorum yapın