Mısra

Mısra nasıl yazılır?

Edebi metinlerde sıkça karşılaştığımız mısra sözcüğü, şiirlerdeki dizeleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Çoğu zaman bu kelime misra olarak yazılmakta ve Türk Dil Kurumu verilerine göre hata yapılmaktadır. Mısra kelimesi TDK‘ya göre mısra şeklinde “ı” harfi ile birlikte yazılmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

misra ✕ [YANLIŞ]

mısra ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Öyle mısralar vardı ki sanki beni, benden daha iyi tanıyordu.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Mercanköşk

Mercanköşk nasıl yazılır?

Güzel kokulu saksı bitkisi ve yayla kekiği anlamlarını karşılayan mercanköşk kelimesinin TDK’ya göre doğru yazılışı birleşik hali olup mercan köşk şeklinde ayrı yazılması, yazım hatası yapılmasına sebep olacaktır. Kelimenin doğru yazılışı, Türk Dil Kurumu verilerine göre mercanköşk şeklindedir.

Kelimenin Doğru Yazılışı

mercan köşk ✕ [YANLIŞ]

mercanköşk ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Camının önünü süsleyen mercanköşkler, göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahipti.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Mademki

Mademki nasıl yazılır?

Mademki nasıl yazılır? Sorusu birçok kişi tarafından cevabı merak edilen yazımlar arasında yerini almaktadır. Türk Dil Kurumu verilerine göre mademki yazılışı, sık karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu nedenle mademki TDK konulu bu yazımızı yazmaya karar vererek mademki doğru yazılışı hakkında detaylı bilgiler vermeyi amaçladık.

Öncelikle belirtmek gerekir ki madem ki ayrı mı yazılır birleşik mi? Sorusundaki ikilem ki’nin yazımı hakkında doğru bilinen yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Bilmeliyiz ki bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır, edat olan ya da ismin halleri kapsamında değerlendirilebilecek ki ise her zaman birleşik yazılmaktadır.

Mademki yazımı hususunda değinilecek nokta ise buradaki ki’nin artık kalıplaşmış bir ismi ifade etmesidir. Yani mademki nasıl yazılır? Sorusunu soranlara vereceğimiz cevap mademki TDK konulu bu yazımızda, mademki şeklinde birleşik olmalıdır.

Mademki mi madem ki mi?

Mademki mi madem ki mi? Sorusunu soranlara da vereceğimiz cevap haliyle Türk Dil Kurumu verileri ışığında mademki şeklinde olacaktır. Yani mademki yazılışı, madem ki şeklinde ayrı olmamalı ve TDK verileri ışığında mademki şeklinde birleşik olmalıdır.

Mademki ayrı mı birleşik mi yazılır?

Mademki ayrı mı yazılır bitişik mi? Sorusuna da değinecek olursak mademki yazımı TDK hakkında yukarıda da belirttiğimiz üzere kelimenin birleşik olarak yazılması gerektiğini Türk Dil Kurumu verileri ışığında net bir şekilde söyleyebiliriz.

Mademki ne demek?

Mademki ne demek? Ya da mademki kelime anlamı nedir? Diye soracak olursak mademki kelimesinin anlamı şu şekildedir: “değil mi ki, –diği için, –diğine göre gibi neden gösterir bir anlamda, başına getirildiği cümleyi daha sonrakine bağlar.”

Mademki İngilizce’de nasıl yazılır?

Mademki İngilizce nasıl yazılır? Sorusuna da kısa bir cevap verecek olursak cevabımız şu şekilde olacaktır: “at that, inasmuch as”

Mademki nasıl yazılır TDK

Madem ki nasıl yazılır? Sorusuna en detaylı bir şekilde cevap vermeye çalıştık. Mademki nasıl yazılır TDK konusu veya yanlış yazımıyla madem ki nasıl yazılır TDK konusu epey karıştırılan sözcükler arasındadır. TDK Türkçe Sözlük verilerine göre de yazım kılavuzu ve imla kılavuzu verilerine göre de mademki yazımı, sık karıştırılan kelimeler arasında yerini almaktadır.

Mademki nasıl yazılır? Sorusuna vereceğimiz cevap mademki doğru yazılışı nasıldır? Sorusuna vereceğimiz cevap ve mademki ayrı mı birleşik mi? Sorusuna vereceğimiz cevap, madem ki şeklinde olduğunda yanlış, mademki şeklinde bitişik olduğunda doğru olmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

madem ki ✕ [YANLIŞ]

mademki ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Mademki bunu yapma diyorsun, o zaman al kendin yap! Yap da görelim!

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Murdar

Murdar nasıl yazılır?

Murdar kelimesi halk arasında mundar olarak söylenmekte ve yazımının da TDK uyarınca mundar şeklinde olduğu zannedilmektedir. Ancak “kirli ve pis” anlamlarını karşılayan murdar doğru yazımı, Türk Dil Kurumu verileri ışığında mundar veyahut mırdar şeklinde yazıldığında yazım yanlışı yapılmaktadır. Kelime, murdar olarak yazılmalıdır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

mundar ✕ [YANLIŞ]

mırdar ✕ [YANLIŞ]

murdar ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Yemeği böyle yaparak tam anlamıyla murdar ettiniz! Allah sizi ne etmesin…

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Metcezir

Metcezir nasıl yazılır?

Med cezir nasıl yazılır? Sorusuna bu yazımızda cevap vermeye çalışacağız ve metcezir nasıl yazılır TDK konusunun tüm detaylarına değinerek kelimenin medcezir mi metcezir mi med cezir mi met cezir mi? İkilemleri arasından çıkmasını sağlayacağız. Metcezir nasıl yazılır? Sorusu birçok kişi tarafından cevabı merak edilen sorular arasında yer almaktadır.

Merak edilen bu soruya med cezir yazımı hakkında bilgiler vererek cevap vereceğiz. Buyurun ilk alt başlığımız olan metcezir mi medcezir mi? Sorusuna cevap vererek yazımıza başlayalım.

Metcezir mi medcezir mi?

Metcezir mi medcezir mi? Sorusuna vereceğimiz cevap, Türk Dil Kurumu verileri ve yazım kuralları verileri bağlamında metcezir şeklinde olacaktır. Kelimenin genel olarak medcezir şeklinde yazıldığı zannedilmektedir. Böyle zannedilmesinin en büyük sebebi, Türkiye’de bir ara bayağı popüler olan ve hala belirli sahne kesitleri sürekli olarak Youtube’da izlenen medcezir dizisinden kaynaklanmaktadır.

Medcezir doğru yazımı ve medcezir doğru yazılışı nasıldır? Diye soranlara vereceğimiz cevap, kelimenin bildiğimizin aksine metcezir şeklinde yazıldığında doğru olduğudur.

Metcezir ayrı mı birleşik mi yazılır?

Gelgit anlamını karşılayan metcezir ayrı mı birleşik mi yazılır? Ya da medcezir bitişik mi yazılır? Sorularına da değinmek gerekirse cevabımız, yukarıda da belirttiğimiz gibi metcezir şeklinde olacaktır. Yani kelime hem “t” harfi ile hem de bitişik yazılmaktadır.

Metcezir ne demek?

Metcezir TDK kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumu verilerine göre “gelgit” sözcüğünü karşılamaktadır. Metcezir ne demek? Sorusuna vereceğimiz cevap, gelgit şeklinde olacaktır. Yani medcezir anlamı, gelgit kelimesiyle karşılanabilmektedir.

Metcezir İngilizce’de nasıl yazılır?

Med-cezir yani metcezir İngilizce yazılışı şu kelimeyle ifade edilmektedir: “tide”

Medcezir nasıl yazılır TDK

Medcezir nasıl yazılır TDK konusuna son olarak değinecek olursak, gelgit anlamını karşılayan ve İngilizce’de tide kelimesiyle ifade edilen metcezir nasıl yazılır? Sorusunun cevabının medcezir şeklinde olmadığını veya med cezir şeklinde olmadığını ve metcezir şeklinde olduğunu öğrendik.

Kelime medcezir, med cezir, met cezir şekillerinde yazıldığında yanlış olmakta ve metcezir şeklinde yazıldığında Türk Dil Kurumu verilerince doğru olmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

med cezir ✕ [YANLIŞ]

medcezir ✕ [YANLIŞ]

met cezir ✕ [YANLIŞ]

metcezir ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Bu azgın sularda metcezir görülmesi, yüz yılda bir ancak mümkün olabilir.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/