Gitgide

Gitgide nasıl yazılır?

Gitgide nasıl yazılır? Sorusu bu yazımızın konusu olacaktır. Gitgide yazımı üzerine yazdığımız bu yazı sayesinde gitgide kelimesine dair sorulan tüm sorular, cevap bulmuş olacaktır. Gitgide nasıl yazılır? Sorusuna cevap verirken aynı zamanda gitgide yazımı nasıldır? Gitgide mi git gide mi? Gitgide ayrı mı birleşik mi yazılır? Gitgide ne demek? Gitgide İngilizce anlamı nedir? Gibi sorulara da cevap vermiş olacağız.

Gitgide doğru yazılışını verirken kullanacağımız kaynaklar Türk Dil Kurumu, yazım kılavuzu, imla kılavuzu ve TDK Türkçe Sözlük olacaktır. Gitgide nasıl yazılır? Sorusunu, konu olarak seçmemizin en büyük sebebi kelimenin yazımı ile alakalı birçok doğru bilinen yanlışın mevcut olmasıdır. Bu kelimeye dair tüm detayları tek bir yazıda cevaplayarak sadece gitgide nasıl yazılır? Sorusuna indirgenemeyecek bir yazı yazmış olacağız.

Gitgide nasıl yazılır? Alt başlığımızı bu şekilde açıklamalarla bitirdikten sonra ilk alt başlığımız olan gitgide yazımı nasıldır? Sorusuna detaylı bir şekilde cevap vererek yazımıza bir başlangıç yapalım. Buyurun birlikte gitgide kelimesinin doğru yazılışını öğrenelim.

Gitgide yazımı nasıldır?

Gitgide yazımı nasıldır? Diye soranlar için vereceğimiz cevap ikilemelerin yazılışı hakkında bir cevabı da kapsayacaktır. Türk Dil Kurumuna göre zarf olarak nitelendirilen gitgide kelimesi, ayrı yazılmamalıdır. Kelime her ne kadar ayrı yazılacakmış gibi görünse de gitgide kelimesinin doğru yazılışı, gitgide şeklinde olmalıdır.

Gitgide mi git gide mi?

Gitgide mi git gide mi? Sorusuna da yine yukarıdaki bilgiler ışığında cevap verecek olursak kelimenin birleşik yazıldığını yani gitgide şeklinde yazıldığını belirtebiliriz.

Gitgide yazılışı nasıldır?

Gitgide yazılışı nasıldır? Sorusunu da soranların sayısı azımsanamayacak derece çoktur. Gitgide yazılışı nasıldır? Diye soran değerli okuyucularımıza da vereceğimiz cevap bir ikileme ve bir zarf olan kelimenin ayrı değil birleşik yazıldığıdır.

Gitgide nasıl yazılır TDK

Gitgide nasıl yazılır TDK konumuza da değinecek olursak Büyük Türkçe Sözlüğe göre zarf olarak nitelendirilen ve sık yapılan yazım yanlışları arasında bulunan sözcük, ayrı yazıldığında yanlış olmaktadır. Bu nedenle Türk Dil Kurumu verilerini temel alarak vereceğimiz cevapta gitgide kelimesinin doğru yazılışının gitgide şeklinde birleşik olduğunu söyleyebiliriz.

Gitgide ayrı mı yazılır?

Gitgide ayrı mı yazılır? Diye soran değerli okuyucularımıza da cevabımız, “hayır, ayrı yazılmaz” şeklinde olacaktır.

Gitgide birleşik mi yazılır?

Gitgide birleşik mi yazılır? Sorusuna da yukarıda değinmiş olduğumuz bilgiler ışığında bir cevap verecek olursak cevabımız, gitgide kelimesinin birleşik olarak yazılacağı yönünde olacaktır. Kelimenin birleşik olarak yazıldığına dair bilgiler, Türk Dil Kurumu ve TDK Türkçe Sözlük‘te bulunmaktadır.

Gitgide neden bitişik yazılır?

Gelelim asıl sorumuz olan gitgide neden bitişik yazılır? Sorumuza. Bu soruya cevap vermek birçok okuyucumuzun kafasındaki soru işaretlerini giderecektir. Çünkü hem bir zarf hem de bir ikileme olan gitgide kelimesinin neden bitişik yazıldığı hep merak konusu olmuştur. TDK kaynak olarak alındığında kelimenin neden bitişik yazıldığı şu şekilde açıklanmıştır: “Gitgide ikilemelerin arasında bir istisnadır. Normalde iyelik eki getirilmiş ve kendi kalıbına ek alan ikilemeler (peş peşe vb.) ayrı yazılmaktadır. Ancak gitgide kelimesi bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.”

Gitgide ikileme midir?

Evet kelimemiz, TDK Türkçe Sözlüğe göre bir ikilemedir. Yani tür olarak gitgide kelimesini ikileme olarak değerlendirmeliyiz.

Gitgide ne demek?

Kelimenin detaylarına inerken gitgide nasıl yazılır? Sorusu ve alternatiflerini cevapladık. Peki gitgide ne demek? Diye soracak olursak kelime şu şekilde tanımlanmıştır: “zaman geçtikçe, gittikçe, giderek, ileride.”

Gitgide İngilizce’de nasıl yazılır?

Gitgide kelimesinin İngilizce anlamını da vermek yerinde bir tercih olacaktır. Gitgide İngilizce’de nasıl yazılır? Sorusuna vereceğimiz cevap, “more and more” “gradually” şeklinde olacaktır. Kelime Türkçe’de zarf olduğu gibi İngilizce’de de zarf olarak değerlendirilmektedir.

Gitgide TDK

Sık karıştırılan yazım yanlışlarından birisi olan gitgide TDK ve gitgide nasıl yazılır? Soru ve konularına bu yazımızda en detaylı şekilde cevap vermeye çalıştık. Türk Dil Kurumu ve yazım kılavuzu verileri ışığında verdiğimiz cevaplar sayesinde, artık kelimenin ikilemelerin bir istisnası olduğunu kavramış olmalısınız.

Kısacası gitgide nasıl yazılır? Sorusunun cevabı git gide olduğunda yanlış, gitgide şeklinde birleşik olarak yazıldığında doğru olmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

git gide ✕ [YANLIŞ]

gitgide ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Gitgide derslerin daha kötüleşmeye başladı. Ne yapacağız biz seninle? Ne derslerin iyi ne başka bir şeyin. Senden adam olmayacak galiba evladım!

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Diğer Doğru Yazımlar

Yorum yapın