Günaşırı

Günaşırı nasıl yazılır?

Günaşırı nasıl yazılır? Sorusu Türk Dil Kurumu tarafından belirtilen kriterler çerçevesinde sık karıştırılan kelimeler arasında yerini almıştır. Bu nedenle bu yazımızda günaşırı TDK konusu kapsamında günaşırı mı gün aşırı mı? Günaşırı ayrı mı bitişik mi yazılır? Sorularını cevaplayacak ve yazımızı günaşırı nasıl yazılır TDK alt başlığında bitireceğiz.

Öncelikle günaşırı nasıl yazılır? Sorusunu cevaplamak gerekirse kelime, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük verilerine göre günaşırı şeklinde yazılmaktadır. Bir gün arayla, iki günde bir anlamına gelen günaşırı kelimesinin doğru yazılışı da yukarıda da belirttiğimiz şekilde günaşırı şeklinde olmaktadır.

Yani günaşırı nasıl yazılır? Diye sorduğumuzda cevabımız, gün aşırı şeklinde olmamalı ve günaşırı şeklinde olmalıdır.

Günaşırı mı gün aşırı mı?

Genel olarak gün aşırı şeklinde yazılan bu kelimenin gün aşırı mı gün aşırı mı? Sorusuna konu olduğu görülmektedir. Okunurken sanki ayrı okunuyormuş gibi gelen bu kelimenin doğru yazılışı çoğu kişi tarafından gün aşırı olarak bilinmektedir. Ancak bu durum, doğru bildiğimiz yanlışlar arasındadır. Çünkü günaşırı nasıl yazılır? Sorusunun cevabı, yukarıda da belirttiğimiz kaynaklar çerçevesinde günaşırı şeklinde olmalıdır.

Günaşırı ne demek? Diye sorduğumuzda da kelimenin anlamının bir gün arayla, iki günde bir olduğunu söyleyebiliriz. Kelimenin anlamına da değindikten sonra artık son alt başlığımız olan günaşırı nasıl yazılır TDK alt başlığında yazımızı özetleyip noktalayabiliriz.

Günaşırı nasıl yazılır TDK

Günaşırı nasıl yazılır TDK konusu kapsamında günaşırı nasıl yazılır? Sorusunu, en detaylı bir şekilde cevaplamaya çalıştık. Bir gün arayla anlamına gelen ya da diğer bir deyişle iki günde bir anlamına gelen günaşırı yazımı, Türk Dil Kurumu verilerine ve yazım kılavuzu verilerine göre gün aşırı olarak ayrı bir şekilde yazılmamaktadır. Günaşırı doğru yazılışı, TDK Türkçe Sözlük kaynağına göre günaşırı şeklinde yazılmaktadır.

Kısacası kelimenin yanlış yazımı ayrı olarak yazıldığı hali gün aşırı, günaşırı doğru yazılışı ise günaşırı şeklindedir.

Kelimenin Doğru Yazılışı

gün aşırı ✕ [YANLIŞ]

günaşırı ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Buraya günaşırı uğramaya çalışır ve sonra pılını pırtını toplar defolup giderdi. Hayırsızın tekiydi işte. Tam olarak hayırsız.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Gitgide

Gitgide nasıl yazılır?

Gitgide nasıl yazılır? Sorusu bu yazımızın konusu olacaktır. Gitgide yazımı üzerine yazdığımız bu yazı sayesinde gitgide kelimesine dair sorulan tüm sorular, cevap bulmuş olacaktır. Gitgide nasıl yazılır? Sorusuna cevap verirken aynı zamanda gitgide yazımı nasıldır? Gitgide mi git gide mi? Gitgide ayrı mı birleşik mi yazılır? Gitgide ne demek? Gitgide İngilizce anlamı nedir? Gibi sorulara da cevap vermiş olacağız.

Gitgide doğru yazılışını verirken kullanacağımız kaynaklar Türk Dil Kurumu, yazım kılavuzu, imla kılavuzu ve TDK Türkçe Sözlük olacaktır. Gitgide nasıl yazılır? Sorusunu, konu olarak seçmemizin en büyük sebebi kelimenin yazımı ile alakalı birçok doğru bilinen yanlışın mevcut olmasıdır. Bu kelimeye dair tüm detayları tek bir yazıda cevaplayarak sadece gitgide nasıl yazılır? Sorusuna indirgenemeyecek bir yazı yazmış olacağız.

Gitgide nasıl yazılır? Alt başlığımızı bu şekilde açıklamalarla bitirdikten sonra ilk alt başlığımız olan gitgide yazımı nasıldır? Sorusuna detaylı bir şekilde cevap vererek yazımıza bir başlangıç yapalım. Buyurun birlikte gitgide kelimesinin doğru yazılışını öğrenelim.

Gitgide yazımı nasıldır?

Gitgide yazımı nasıldır? Diye soranlar için vereceğimiz cevap ikilemelerin yazılışı hakkında bir cevabı da kapsayacaktır. Türk Dil Kurumuna göre zarf olarak nitelendirilen gitgide kelimesi, ayrı yazılmamalıdır. Kelime her ne kadar ayrı yazılacakmış gibi görünse de gitgide kelimesinin doğru yazılışı, gitgide şeklinde olmalıdır.

Gitgide mi git gide mi?

Gitgide mi git gide mi? Sorusuna da yine yukarıdaki bilgiler ışığında cevap verecek olursak kelimenin birleşik yazıldığını yani gitgide şeklinde yazıldığını belirtebiliriz.

Gitgide yazılışı nasıldır?

Gitgide yazılışı nasıldır? Sorusunu da soranların sayısı azımsanamayacak derece çoktur. Gitgide yazılışı nasıldır? Diye soran değerli okuyucularımıza da vereceğimiz cevap bir ikileme ve bir zarf olan kelimenin ayrı değil birleşik yazıldığıdır.

Gitgide nasıl yazılır TDK

Gitgide nasıl yazılır TDK konumuza da değinecek olursak Büyük Türkçe Sözlüğe göre zarf olarak nitelendirilen ve sık yapılan yazım yanlışları arasında bulunan sözcük, ayrı yazıldığında yanlış olmaktadır. Bu nedenle Türk Dil Kurumu verilerini temel alarak vereceğimiz cevapta gitgide kelimesinin doğru yazılışının gitgide şeklinde birleşik olduğunu söyleyebiliriz.

Gitgide ayrı mı yazılır?

Gitgide ayrı mı yazılır? Diye soran değerli okuyucularımıza da cevabımız, “hayır, ayrı yazılmaz” şeklinde olacaktır.

Gitgide birleşik mi yazılır?

Gitgide birleşik mi yazılır? Sorusuna da yukarıda değinmiş olduğumuz bilgiler ışığında bir cevap verecek olursak cevabımız, gitgide kelimesinin birleşik olarak yazılacağı yönünde olacaktır. Kelimenin birleşik olarak yazıldığına dair bilgiler, Türk Dil Kurumu ve TDK Türkçe Sözlük‘te bulunmaktadır.

Gitgide neden bitişik yazılır?

Gelelim asıl sorumuz olan gitgide neden bitişik yazılır? Sorumuza. Bu soruya cevap vermek birçok okuyucumuzun kafasındaki soru işaretlerini giderecektir. Çünkü hem bir zarf hem de bir ikileme olan gitgide kelimesinin neden bitişik yazıldığı hep merak konusu olmuştur. TDK kaynak olarak alındığında kelimenin neden bitişik yazıldığı şu şekilde açıklanmıştır: “Gitgide ikilemelerin arasında bir istisnadır. Normalde iyelik eki getirilmiş ve kendi kalıbına ek alan ikilemeler (peş peşe vb.) ayrı yazılmaktadır. Ancak gitgide kelimesi bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.”

Gitgide ikileme midir?

Evet kelimemiz, TDK Türkçe Sözlüğe göre bir ikilemedir. Yani tür olarak gitgide kelimesini ikileme olarak değerlendirmeliyiz.

Gitgide ne demek?

Kelimenin detaylarına inerken gitgide nasıl yazılır? Sorusu ve alternatiflerini cevapladık. Peki gitgide ne demek? Diye soracak olursak kelime şu şekilde tanımlanmıştır: “zaman geçtikçe, gittikçe, giderek, ileride.”

Gitgide İngilizce’de nasıl yazılır?

Gitgide kelimesinin İngilizce anlamını da vermek yerinde bir tercih olacaktır. Gitgide İngilizce’de nasıl yazılır? Sorusuna vereceğimiz cevap, “more and more” “gradually” şeklinde olacaktır. Kelime Türkçe’de zarf olduğu gibi İngilizce’de de zarf olarak değerlendirilmektedir.

Gitgide TDK

Sık karıştırılan yazım yanlışlarından birisi olan gitgide TDK ve gitgide nasıl yazılır? Soru ve konularına bu yazımızda en detaylı şekilde cevap vermeye çalıştık. Türk Dil Kurumu ve yazım kılavuzu verileri ışığında verdiğimiz cevaplar sayesinde, artık kelimenin ikilemelerin bir istisnası olduğunu kavramış olmalısınız.

Kısacası gitgide nasıl yazılır? Sorusunun cevabı git gide olduğunda yanlış, gitgide şeklinde birleşik olarak yazıldığında doğru olmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

git gide ✕ [YANLIŞ]

gitgide ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Gitgide derslerin daha kötüleşmeye başladı. Ne yapacağız biz seninle? Ne derslerin iyi ne başka bir şeyin. Senden adam olmayacak galiba evladım!

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Gök taşı

Gök taşı nasıl yazılır?

Gök taşı nasıl yazılır? Sorusuna bu yazımızda en detaylı ve en kapsamlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Göktaşı TDK konulu bu yazımızda, sadece göktaşı nasıl yazılır? Sorusuna cevap vermeyecek aynı zamanda göktaşı mı gök taşı mı? İkilemine de bir son vererek kelimenin anlamını ve İngilizce yazılışı, Türk Dil Kurumu verilerine göre vereceğiz.

Göktaşı nasıl yazılır? Sorusunun oldukça çok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer aldığını belirtmemiz gerekmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından sık karıştırılan kelimeler arasında yer alan bu sözcük, yazım yanlışları arasında yer almaktadır. Çoğu kişi tarafından karıştırılan bu sözcüğün karıştırılma noktası ise kelimenin bitişik mi ayrı mı yazıldığına ilişkin sorundur.

Bu nedenle ilk alt başlığımız olan göktaşı mı gök taşı mı? Sorusunu cevaplayarak yazımıza başlamış olalım.

Göktaşı mı gök taşı mı?

Gök taşı nasıl yazılır? Sorusuna alternatif olarak sorulan göktaşı mı gök taşı mı? Sorusu, kelimenin ayrı veya birleşik yazılacağını ilişkin bir sorudur. Göktaşı TDK konulu bu yazımızı, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi çoğu kişi tarafından düşülen bu ikilemden kurtulmak amacıyla kaleme aldık.

Şimdi tekrar göktaşı mı gök taşı mı? Diye soracak olursak vereceğimiz cevap, kelimenin birleşik olarak yazılmadığına ilişkin olacaktır. Yazım kuralları çerçevesinde gök taşı kelimesinin doğru yazılışı yani göktaşı yazımı, gök taşı şeklinde ayrı olarak yazılmalıdır.

Gök taşı ayrı mı birleşik mi yazılır?

Gök taşı ayrı mı birleşik mi yazılır? Sorusuna da yukarıdaki bilgiler ışığında değinip TDK verileriyle birlikte değinecek olursak göktaşı nasıl yazılır TDK konulu bu yazımız kapsamında vereceğimiz cevap kelimenin birleşik değil ayrı olarak yazılması gerektiğine ilişkin olacaktır.

Gök taşı ne demek?

Gök taşı ne demek? Ya da gök taşı kelimesinin anlamı nedir? Sorularını da gök taşı nasıl yazılır? Sorusuna ilaveten cevaplamak gerekirse göktaşı TDK verilerince şöyle anlam bulmaktadır: “Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim, hava taşı, şimşek taşı, uzay taşı, meteor, meteor taşı, meteorit”

Gök taşı İngilizce’de nasıl yazılır?

Göktaşı İngilizce nasıl yazılır? Göktaşı İngilizce yazımı nasıldır? Sorularına da İngilizce – Türkçe sözlük ile cevap verecek olursak cevabımız şu şekilde olacaktır: “blue stone”

Göktaşı nasıl yazılır TDK

Göktaşı nasıl yazılır TDK konulu yazımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Genel hatlarıyla gök taşı nasıl yazılır? Sorusuna bu yazımızda cevaplar aradık. En nihayetinde Türk Dil Kurumu verileri kapsamında bulduğumuz cevap ise; göktaşı yazımının ve göktaşı doğru yazılışının göktaşı şeklinde birleşik olduğunda yanlış, gök taşı şeklinde ayrı olduğunda doğru olduğu yönündeydi.

Bu yazımızı burada sonlandırmış olalım. Eğer aklınıza takılan diğer yazım yanlışları varsa, aşağıdaki linkler aracılığıyla aradığınız doğru yazımı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Kelimenin Doğru Yazılışı

göktaşı ✕ [YANLIŞ]

gök taşı ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Bu Pazar günü Dünya’ya çok büyük bir gök taşı düşebilirmiş. Artık neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bilim insanları bile şaşkınken biz nasıl olmayalım dimi?

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Gökkuşağı

Gökkuşağı nasıl yazılır?

Gökkuşağı nasıl yazılır? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Gökkuşağı ayrı mı bitişik mi yazılır? Sorusu da, yine aynı sorunun bir başka soruluş şeklini oluşturmaktadır. Gökkuşağı anlamı itibariyle yağmur damlalarının güneş tarafından kırılmasıyla oluşan yedi renkli ışık hüzmesini veya ışık şeritlerini ifade etmektedir. Gökkuşağı yazımı hakkında Türk Dil Kurumu tarafından verilen bilgiler ışığında doğru bilgileri vermek ve gökkuşağı doğru yazılışı hakkında sizleri bilgilendirmek de bizler için büyük bir gururdur. Gökkuşağı TDK bilgileri aşağıdaki bölümde yer almaktadır. Aynı zamanda kelimenin cümle içindeki kullanımına da göz atabilirsiniz.

Kelimenin Doğru Yazılışı

gök kuşağı ✕ [YANLIŞ]

gökkuşağı ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Bugün yağmur yağdığında Güneş, ışıl ışıl cıvıldıyordu. Yağmur taneleri yedi renkli ışık cümbüşüne ev sahipliği yapmaya başlamıştı. Gökkuşağı ahenkli bir şekilde duruyor ve bize göz kırpıyordu.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Geri zekalı

Geri zekalı nasıl yazılır?

Genellikle birilerinin zekasını aşağılamak için kullanılan geri zekalı kelimesi, çoğu kişi tarafından birleşik yazılarak yazım yanlışı yapılmaktadır. Geri zekalı kelimesinin TDK’ya göre doğru yazılışı geri zekalı şeklinde ayrı olup gerizekalı şeklinde yazılması hatalıdır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

gerizekalı✕ [YANLIŞ]

geri zekalı ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Geri zekalı olmak, galiba senin kaderinde var. Ah benim aptal oğlum!”

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/