El ele

El ele nasıl yazılır?

El ele nasıl yazılır? Sorusuna bu yazımızda cevap vermeye çalışacağız. Tüm detaylarıyla ele ele doğru yazımına değinirken aynı zamanda el ele yazımı nasıldır? El ele mi elele mi? El ele yazılışı nasıldır? El ele ayrı mı yazılır birleşik mi? El ele TDK yazılışı ve ikilemelerin yazımı nasıldır? Sorularına da tüm detaylarıyla alt başlıklarla birlikte cevap vereceğiz.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki El ele bir ikilimedir. İkilemelerin yazılışı hakkında da Türk Dil Kurumu verilerinde yeterli düzeyde bilgi mevcuttur. Türk Dil Kurumu ikilemeleri belli kategorilere ayırarak bazılarının birleşik bazılarının ise ayrı yazılacağını belirtmiştir. Bu yazımızda da sık yapılan yazım yanlışları arasında bulunana kelime el ele ikilemesini inceleyecek ve el ele nasıl yazılır? Sorusuna en net şekilde cevap vermeye çalışacağız.

Tüm bunları yaparken ve el ele doğru yazılışı hakkında sizleri bilgilendirirken bu kadar detaya inmemizin sebebi, ezber metotlarından birisi olan tekrarlayarak öğrenme tekniğini kullanacağız ve aynı zamanda renklendirme yöntemini de kullanacağız. Yani bu yazıyı okuduktan sonra el ele nasıl yazılır? El ele ayrı mı birleşik mi? El ele TDK konu ve sorularına net bir şekilde cevap verebiliyor olacaksınız. Çünkü kelimenin doğru yazılışını ezberlemiş olacaksınız. Bu nedenle biz, bu yazıyı yazarken birçok alt başlığa ayırdık ve anlamanızı kolaylaştırmayı, el ele yazımı hakkında detaylı bir şekilde verilen bilgileri ezberlemenizi amaçladık. El ele nasıl yazılır? Başlığı altında bu bilgilere değindikten sonra artık bir alt başlığımız olan el ele yazımı nasıldır? Sorusuna geçebiliriz.

El ele yazımı nasıldır?

El ele yazımı nasıldır? Sorusu, özellikle ikilemelerin yazılışı hakkında çelişkiye düşenler tarafından sorulan bir soru tipidir. El ele nasıl yazılır? Sorusuyla aynı kapıya çıkan bu sorumuza cevap verirken Türk Dil Kurumu ve Büyük Türkçe Sözlük verilerini kullanmak yerinde bir tercih olacaktır. Aynı zamanda yazım kılavuzu ve imla kılavuzuna da bakma bizlere ekstra bir fayda sağlayacaktır. El ele ikilemesinin doğru yazılışı, kelimenin birleşik yazılmadığı şeklidir. Yani el ele kelimesi bu şekilde ayrı yazıldığında doğru olmaktadır.

El ele mi elele mi?

El ele mi elele mi? Sorusunun cevabı da yukarıda belirtmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda kelimenin ayrı yazılacağı yönünde olacaktır. El ele nasıl yazılır? Sorusuyla aynı kapıya çıkan bu sorumuzun cevabı da el ele şeklinde verilmelidir. Yani kelime sanıldığının aksine birleşik değil ayrı yazılmaktadır.

El ele yazılışı nasıldır?

El ele yazılışı nasıldır? Sorusunun da cevabı yine el ele nasıl yazılır? Sorusuna verdiğimiz cevapla aynıdır. El ele yazılışı nasıldır? Diye soracak olursak el ele TDK doğru cevabı, el ele şeklinde olmalıdır. Kelimenin doğru yazılışı, el ele şeklindedir.

El ele ayrı mı yazılır?

El ele ayrı mı yazılır? Sorusuna da yukarıda belirttiğimiz Türk Dil Kurumu yani kısaltmasıyla TDK verileri ışığında “evet ayrı yazılır” şeklinde olacaktır.

El ele birleşik mi yazılır?

El ele birleşik mi yazılır? Sorusuna da cevap verelim. El ele nasıl yazılır? Sorusuyla aynı kapıya çıkan el ele birleşik mi yazılır? Sorusunun yazımı, el ele yazımı TDK verileriyle birlikte el ele şeklindedir. Yani kelime birleşik yazılmamalıdır. Ayrı yazılmalıdır. Ayrı yazıldığında Büyük Türkçe Sözlüğe göre ve Türk Dil Kurumu verilerine göre doğru bir yazılış olacaktır.

El ele nasıl yazılır TDK

El ele nasıl yazılır TDK konusunda gelecek olursak, alt başlıklarımızın sonuna doğru yaklaştığımızı söyleyebiliriz. El ele nasıl yazılır TDK konusuna vereceğimiz cevap, kelimenin birleşik yazılmadığı ve ayrı yazıldığı yönünde olacaktır.

El ele ve ikilemelerin yazımı nasıldır?

El ele, söylediğimiz ve belirttiğimiz gibi bir ikilemedir. Türkçe’de ikilemelerin yazılışı hakkında Türk Dil Kurumunun vermiş olduğu belirli bilgiler mevcuttur. Türk Dil Kurumu “İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: ” bu şekilde belirtmiştir. Söz konusu sözcük el ele için de bu kural geçerlidir.

El ele TDK

Son alt başlığımız olan el ele TDK konusuna gelecek olursak, yazımızın başından beridir söylediğimiz bir gerçeği tekrardan belirtmemiz mantıklı olacaktır. El ele TDK, sık karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışını öğrenmek hem kültürel düzeyde katkı sağlayacak hem de sınavlarda el ele kelimesinin doğru yazılışı ile alakalı soruları doğru yapmanızı sağlayacaktır.

Kısaca özetleyecek olursak kelime, elele şeklinde birleşik yazıldığında yanlış, el ele şeklinde ayrı yazıldığında doğru olmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

elele ✕ [YANLIŞ]

el ele ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

El ele yürümüştük seninle bu sokaklarda. Yağmur ıslatmıştı göz yaşlarımızı. Ama yine de bırakmamıştık ellerimizi. Sevdiğimizden de belki. Hatta belki de değil mutlaka sevdiğimizden de. El ele bir ömür dolaşmak niyetindeydik belki de…

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Diğer Doğru Yazımlar

Yorum yapın