El ele

El ele nasıl yazılır?

El ele nasıl yazılır? Sorusuna bu yazımızda cevap vermeye çalışacağız. Tüm detaylarıyla ele ele doğru yazımına değinirken aynı zamanda el ele yazımı nasıldır? El ele mi elele mi? El ele yazılışı nasıldır? El ele ayrı mı yazılır birleşik mi? El ele TDK yazılışı ve ikilemelerin yazımı nasıldır? Sorularına da tüm detaylarıyla alt başlıklarla birlikte cevap vereceğiz.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki El ele bir ikilimedir. İkilemelerin yazılışı hakkında da Türk Dil Kurumu verilerinde yeterli düzeyde bilgi mevcuttur. Türk Dil Kurumu ikilemeleri belli kategorilere ayırarak bazılarının birleşik bazılarının ise ayrı yazılacağını belirtmiştir. Bu yazımızda da sık yapılan yazım yanlışları arasında bulunana kelime el ele ikilemesini inceleyecek ve el ele nasıl yazılır? Sorusuna en net şekilde cevap vermeye çalışacağız.

Tüm bunları yaparken ve el ele doğru yazılışı hakkında sizleri bilgilendirirken bu kadar detaya inmemizin sebebi, ezber metotlarından birisi olan tekrarlayarak öğrenme tekniğini kullanacağız ve aynı zamanda renklendirme yöntemini de kullanacağız. Yani bu yazıyı okuduktan sonra el ele nasıl yazılır? El ele ayrı mı birleşik mi? El ele TDK konu ve sorularına net bir şekilde cevap verebiliyor olacaksınız. Çünkü kelimenin doğru yazılışını ezberlemiş olacaksınız. Bu nedenle biz, bu yazıyı yazarken birçok alt başlığa ayırdık ve anlamanızı kolaylaştırmayı, el ele yazımı hakkında detaylı bir şekilde verilen bilgileri ezberlemenizi amaçladık. El ele nasıl yazılır? Başlığı altında bu bilgilere değindikten sonra artık bir alt başlığımız olan el ele yazımı nasıldır? Sorusuna geçebiliriz.

El ele yazımı nasıldır?

El ele yazımı nasıldır? Sorusu, özellikle ikilemelerin yazılışı hakkında çelişkiye düşenler tarafından sorulan bir soru tipidir. El ele nasıl yazılır? Sorusuyla aynı kapıya çıkan bu sorumuza cevap verirken Türk Dil Kurumu ve Büyük Türkçe Sözlük verilerini kullanmak yerinde bir tercih olacaktır. Aynı zamanda yazım kılavuzu ve imla kılavuzuna da bakma bizlere ekstra bir fayda sağlayacaktır. El ele ikilemesinin doğru yazılışı, kelimenin birleşik yazılmadığı şeklidir. Yani el ele kelimesi bu şekilde ayrı yazıldığında doğru olmaktadır.

El ele mi elele mi?

El ele mi elele mi? Sorusunun cevabı da yukarıda belirtmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda kelimenin ayrı yazılacağı yönünde olacaktır. El ele nasıl yazılır? Sorusuyla aynı kapıya çıkan bu sorumuzun cevabı da el ele şeklinde verilmelidir. Yani kelime sanıldığının aksine birleşik değil ayrı yazılmaktadır.

El ele yazılışı nasıldır?

El ele yazılışı nasıldır? Sorusunun da cevabı yine el ele nasıl yazılır? Sorusuna verdiğimiz cevapla aynıdır. El ele yazılışı nasıldır? Diye soracak olursak el ele TDK doğru cevabı, el ele şeklinde olmalıdır. Kelimenin doğru yazılışı, el ele şeklindedir.

El ele ayrı mı yazılır?

El ele ayrı mı yazılır? Sorusuna da yukarıda belirttiğimiz Türk Dil Kurumu yani kısaltmasıyla TDK verileri ışığında “evet ayrı yazılır” şeklinde olacaktır.

El ele birleşik mi yazılır?

El ele birleşik mi yazılır? Sorusuna da cevap verelim. El ele nasıl yazılır? Sorusuyla aynı kapıya çıkan el ele birleşik mi yazılır? Sorusunun yazımı, el ele yazımı TDK verileriyle birlikte el ele şeklindedir. Yani kelime birleşik yazılmamalıdır. Ayrı yazılmalıdır. Ayrı yazıldığında Büyük Türkçe Sözlüğe göre ve Türk Dil Kurumu verilerine göre doğru bir yazılış olacaktır.

El ele nasıl yazılır TDK

El ele nasıl yazılır TDK konusunda gelecek olursak, alt başlıklarımızın sonuna doğru yaklaştığımızı söyleyebiliriz. El ele nasıl yazılır TDK konusuna vereceğimiz cevap, kelimenin birleşik yazılmadığı ve ayrı yazıldığı yönünde olacaktır.

El ele ve ikilemelerin yazımı nasıldır?

El ele, söylediğimiz ve belirttiğimiz gibi bir ikilemedir. Türkçe’de ikilemelerin yazılışı hakkında Türk Dil Kurumunun vermiş olduğu belirli bilgiler mevcuttur. Türk Dil Kurumu “İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: ” bu şekilde belirtmiştir. Söz konusu sözcük el ele için de bu kural geçerlidir.

El ele TDK

Son alt başlığımız olan el ele TDK konusuna gelecek olursak, yazımızın başından beridir söylediğimiz bir gerçeği tekrardan belirtmemiz mantıklı olacaktır. El ele TDK, sık karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışını öğrenmek hem kültürel düzeyde katkı sağlayacak hem de sınavlarda el ele kelimesinin doğru yazılışı ile alakalı soruları doğru yapmanızı sağlayacaktır.

Kısaca özetleyecek olursak kelime, elele şeklinde birleşik yazıldığında yanlış, el ele şeklinde ayrı yazıldığında doğru olmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

elele ✕ [YANLIŞ]

el ele ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

El ele yürümüştük seninle bu sokaklarda. Yağmur ıslatmıştı göz yaşlarımızı. Ama yine de bırakmamıştık ellerimizi. Sevdiğimizden de belki. Hatta belki de değil mutlaka sevdiğimizden de. El ele bir ömür dolaşmak niyetindeydik belki de…

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Etnografik

Etnografik nasıl yazılır?

Etnografik kelimesi, etnografik ile ilgili anlamını karşılamaktadır. Etnografik nasıl yazılır? Sorusunun cevabı oldukça merak edilmektedir. Kelime çoğu zaman etnografig, etnoğrafig, etnoğrafik şeklinde yazılarak Türk Dil Kurumu verilerince yazım yanlışı yapılmaktadır. Etnografik TDK uyarınca etnografik şeklinde yazılmalıdır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

etnografig ✕ [YANLIŞ]

etnoğrafig ✕ [YANLIŞ]

etnoğrafik ✕ [YANLIŞ]

etnografik ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Etnografya ile ilgili olan kelime etnografik, özellikle araştırmacılar tarafından sevilen bir kelimedir.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

El kitabı

El kitabı nasıl yazılır?

El kitabı kelimesi, “hızlı ve pratik bilgileri içeren, kişilerin bilgiye en hızlı ve en kolay şekilde ulaşmasını sağlayan kitap” anlamını taşımaktadır. El kitabı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır? Sorusu ise çoğu kişi tarafından sorulmakta ve cevabı merak edilmektedir. Kelime, Türk Dil Kurumu verilerine göre ayrı olarak yazılmaktadır. Yani el kitabı TDK ayrı olarak el kitabı şeklinde yazılmalıdır. Elkitabı şeklinde birleşik yazılması halinde yazım hatası yapılmış olacaktır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

elkitabı ✕ [YANLIŞ]

el kitabı ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Trene bindiğimde, bedevi görünümlü bir adam yanıma yakınlaşıp elinde tuttuğu el kitabını uzattı.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Ege Denizi

Ege Denizi nasıl yazılır?

Ege Denizi nasıl yazılır? Sorusuna bu yazımızda en detaylı bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Ege Denizi nasıl yazılır? Sorusuna cevap verirken aynı zamanda, insanların aklında soru işaretleri oluşturan Ege Denizi mi Ege denizi mi? Sorusuna da bir cevap vereceğiz. En son olarak da Ege Denizi nasıl yazılır TDK alt başlığıyla yazımızı sonlandırmış olacağız.

Ege Denizi nasıl yazılır? Sorusu birçok kişi tarafından cevabı merak edilen sorular arasında yerini almaktadır. Kelimenin doğru yazımının bu denli çok karıştırılmasının ve TDK sık karıştırılan kelimeler arasına girmesinin sebebi ise bir kuralın bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi yer adlarından sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi isimler her zaman büyük harfle yazılmalıdır. Bu bir yazım kuralıdır. Yazım kuralları çerçevesinde değerlendirdiğimizde ve Türk Dil Kurumu verilerini de ele aldığımızda sorunun cevabı, Ege Denizi şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Ege Denizi mi Ege denizi mi?

Ege Denizi mi Ege denizi mi? Sorusunun yazımıza konu olan asıl sorumuz Ege Denizi nasıl yazılır? Sorusunun bir diğer alternatifi olduğunu söyleyebiliriz. Bu soruya da cevap vermek gerekirse yine yukarıdaki bilgiler ışığında ve Türk Dil Kurumu yer adlarının yazılışı kapsamında Ege Denizi şeklinde cevap vermemiz gerekmektedir.

Ege Denizi nasıl yazılır TDK

Ege Denizi nasıl yazılır TDK alt başlığımızda da yazımızı toparlayacak olursak bir kuralı tekrar etmiş olduk. Yer adlarından sonra deniz, göl, boğaz, dağ, nehir gibi isimler geliyorsa, gelen bu ikinci kelime her zaman büyük yazılmaktadır. Bu kuralı bildiğimiz takdirde Ege Denizi nasıl yazılır? Gibi soruları büyük ölçüde yapmış olacağız ve bu tarz soruları sorma gereği dahi duymayacağız.

Ege Denizi nasıl yazılır? Diye son kez soracak ve cevap verecek olursak Ege Denizi yazımı, ege denizi, ege Denizi, Ege denizi şeklinde olduğunda yanlış olmaktadır. Ege Denizi TDK doğru yazılışı ise şu şekildedir: Ege Denizi.

Kelimenin Doğru Yazılışı

Ege denizi ✕ [YANLIŞ]

Ege Denizi ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Ege Denizi, Türkiye’nin denizleri arasında en tuzlu denizidir.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/