Bihaber

Bihaber nasıl yazılır?

Bihaber nasıl yazılır? Sorusuna bu yazımızda en detaylı şekilde cevap vermeye çalışacağız. Bihaber ne demek? Diye soracak olursak bihaber kelimesi, Arapça bir kelimedir. Türk Dil Kurumu tarafından da yabancı kökenli sözcükler kategorisine alınmıştır. Getirildiği kelimeye olumsuz bir anlam katmaktadır. Örneğin biçare, çaresiz demektir. Yani bihaber de habersiz demektir. Sıfat olarak kullanılmaktadır. Kısacası “bi” eki Türkçe’deki olumsuzluk ekidir.

Yazım kuralları çerçevesinde bu kelimenin doğru yazılışını bilmemiz ve bihaber yazımı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Bihaber doğru yazılışı TDK‘ya göre bihaber şeklinde olmalıdır. Kelimenin bir haber veya bi haber ya da birhaber şeklinde yazılması, aynı anlama gelmemekle birlikte yanlış kullanımları örneklemektedir.

Bihaber nasıl yazılır? Sorusunu bu şekilde cevapladıktan sonra yine aynı soruya alternatif olarak sorulan bihaber mi bir haber mi? Sorusunu inceleyip cevaplayabiliriz.

Bihaber mi bir haber mi?

Bihaber mi bir haber mi? Ya da bihaber mi bi haber mi? Sorularının cevapları da yukarıda da belirttiğimiz şekilde bihaber şeklinde olmalıdır. Yani kelime ayrı değil bitişik yazılmalıdır. Ayrıca kelimenin “bir” kelimesinden farklı olduğu bilinmektedir. Bir kelimesi farklı bir anlama gelirken “bi” eki ayrı bir anlama gelmektedir.

Bihaber nasıl yazılır TDK

Bihaber nasıl yazılır TDK başlığımızda da yazımızı toparlayacak olursak bihaber nasıl yazılır? Sorusuna genel hatlarıyla bir cevap vermeye çalıştık. “Habersiz, haberi olmayan” anlamlarına gelen bihaber kelimesinin doğru yazılışının bihaber şeklinde olduğunu söyledik.

Yani kelime, bi haber, bir haber, birhaber şekillerinde yazıldığında yanlış olmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu verileri ışığında ve TDK Türkçe Sözlük verileri ışığında bihaber TDK‘ya göre bihaber şeklinde yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazılışı bu şekildedir.

Kelimenin Doğru Yazılışı

birhaber ✕ [YANLIŞ]

bir haber ✕ [YANLIŞ]

bi haber ✕ [YANLIŞ]

bihaber ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Dünya’dan bihaber yolda geziyordu. Haberleri okumamıştı. Patlamadan haberi yoktu. Hiçbir şey umurunda değildi.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Diğer Doğru Yazımlar

Yorum yapın