Azımsama

Azımsama nasıl yazılır?

Azımsama kelimesi azımsamak fiilinin isim halini oluşturmaktadır. Bir şeyi küçük veya yetersiz görmek anlamını ifade etmektedir. Kelime genel olarak azınsama şeklinde yazılarak hata yapılmaktadır. Azımsama TDK‘ya göre “m” harfi kullanılarak azımsama şeklinde yazılmaktadır.

Kelimenin Doğru Yazılışı

azınsama ✕ [YANLIŞ]

azımsama ✓ [DOĞRU]

Kelimenin Cümle İçinde Kullanımı

Arkadaşlarının elindeki parayı azımsaması, onu oldukça üzmüştü.

KAYNAKÇA

Türk Dil Kurumu

http://tdk.org.tr/

https://sozluk.gov.tr/

Yorum yapın